top of page

SAP Kaynağı

Soğuk atmosferik plazma (SAP) cihazı, atmosferik basınçta ve düşük gaz sıcaklığında plazma üretir. Geliştirilmiş gaz fazı kimyası üretirler ve biyomedikal uygulamalar ve malzeme işleme gibi düşük sıcaklık gerektiren alanlarda yaygın uygulamalara sahiptirler. Soğuk plazmanın heyecan verici özellikleri, malzeme işleme, çevresel iyileştirme, nanomateryal sentezi, tekstil endüstrisi, gıda işleme ve biyomedikal uygulamalar gibi çeşitli teknolojik alanlarda yaygın olarak kullanılmasına yol açmıştır. SAP, biyoteknoloji, biyomedikal, tekstil ve gıda işleme gibi pek çok endüstride faydalı, umut verici bir teknolojidir. Plazma jeti, bir gaz boşaltma cihazı yoluyla pompalanan inert gaz akışında ortamda yayılan bir dizi şerittir. Soğuk atmosferik plazmanın tıbbi uygulamaları arasında kronik yaraların tedavisi de yer almaktadır ve çok çeşitli tıbbi alanlardaki uygulamaları artık birçok analizin hedefidir. Soğuk atmosferik plazmanın, sağlıklı dokular üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etki olmaksızın mikrobiyal yükü azalttığı gösterilmiştir ve bu, onun herhangi bir mikrobiyal enfeksiyon bölgesine olası uygulamasını artırmalıdır.

Soğuk atmosferik plazma (SAP) cihazları çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. SAP cihazlarının farklı uygulamalarından bazıları şunlardır:

  1. Tıbbi Tedaviler: SAP cihazları çeşitli tıbbi tedavilerde kullanılmaktadır. Yara iyileşmesi, sterilizasyon, kan pıhtılaşması, ağız/diş hastalıkları tedavisi, kanser tedavisi ve immünoterapide potansiyel göstermişlerdir. SAP, bakteri yükünü azaltmak için alternatif bir tedavi olarak klinik olarak test edilmiştir.

  2. Yapıştırıcı Malzemelerde Yüzey İşlem: SAP cihazları, malzemelerin yapışma özelliklerini arttırmak amacıyla yüzey işlemede kullanılır. SAP tarafından üretilen reaktif türler ve yüklü parçacıklar, malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek yapışma ve bağlanma yeteneklerini geliştirebilir.

  3. Bakteriyel Yükün Azaltılması: SAP cihazları bakteri yükünü azaltma yetenekleri açısından incelenmiştir. SAP, sağlıklı dokular üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratmadan bakterileri ve diğer mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürebilen reaktif türler üretir. Bu, SAP'ı çeşitli ortamlarda dezenfeksiyon ve bakteriyel kontaminasyonun azaltılması için potansiyel bir araç haline getirir.

  4. Tarımsal Uygulamalar: SAP tarımda çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Tohum çimlenmesi, haşere kontrolü ve mahsul büyümesinin ve veriminin arttırılması için kullanılabilir.

  5. Malzeme Modifikasyonu: SAP cihazları elektronik, tekstil ve imalat gibi endüstrilerde malzeme modifikasyonu için kullanılır. SAP tarafından üretilen reaktif türler, malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek işlevselliklerini ve performanslarını geliştirebilir.

  6. Atık Yönetimi: Atık yönetimi uygulamalarında SAP cihazları kullanılmaktadır. Atık suyun arıtılması, hava kirliliği kontrolü ve organik kirleticilerin parçalanması için kullanılabilirler.

  7. Biyoişleme: SAP cihazlarının biyoişleme endüstrilerinde uygulamaları vardır. Tıbbi aletlerin sterilizasyonunda, gıda işlemede patojenlerin etkisizleştirilmesinde ve biyoaktif bileşiklerin üretiminde kullanılabilirler.

SAP cihazlarının uygulamalarının hala araştırılmakta olduğunu ve devam eden araştırmaların bu teknolojinin yeni potansiyel kullanımlarını ortaya çıkardığını belirtmek önemlidir.

Pacem Ürün Özellikleri

Pacem SAP Kaynağı, laboratuvarlarda ve uygulamalarda kullanılmak üzere akıllı kontrol edilebilir plazma cihazı olarak tasarlanmıştır. Dielektirik Bariyer Deşarjı ve jet teknolojileri, 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda soğuk aktif plazma üretmek için kullanılır.

1- DBD elektrodu

2- Jet elektrot

3- Cam elektrot

4- Yüzey DBD elektrodu

Üniversiteler ve özel laboratuvarlarla çalışıyoruz.

Projeniz için daha fazla bilgi ve soğuk atmosferik plazma kaynağı için bizimle iletişime geçin!

bottom of page